2012-08-26 22:49 #0 av: mongu

Vem får graviditetspenning? När kan jag få graviditetspenning? Hur mycket får man med graviditetspenning?

Vem får graviditetspenning?

Har du ett fysiskt krävande arbete och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel så kan du söka graviditetspenning. Med fysiskt ansträngande arbete menas t.ex. tunga lyft, påfrestande, ensidiga rörelser.

Graviditetspenning kan sökas på hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels, så klara du att jobba del av dagen så söker du på den nivå som passar bäst.

Du har också rätt till graviditetspenning om du har riskfyllt arbete. Det kan t.ex. vara om du jobbar som sjuksköterska och arbetar med cancerpatienter som får cytostatika eller att du på ditt arbete kommer i kontakt med andra farliga ämnen.

Det är din arbetsgivare som bedömer om du kan fortsätta arbeta eller inte.

Det ska först uteslutas att det går att omplacera dig så du får ett lättare eller mindre riskfyllt arbete.

Så du måste minst en månad i förväg anmäla till din arbetsgivare att du önskar bli omplacerad pga. att du är gravid.

När kan jag få graviditetspenning?

När du kan graviditetspenning beror helt på varför du ska ha det. Om du har ett fysiskt påfrestande arbete så kan du få ersättning i högst 50 dagar och tidigast fr.o.m. den 60:e dagen före beräknad förlossning.

Är du däremot förbjuden att fortsätta arbeta pga. risker i arbetsmiljön så får du graviditetspenning för varje dag förbudet gäller.

De sista 10 dagarna innan beräknad förlossning får du ta ut föräldrapenning. Så graviditetspenningen kan du få som längst t.o.m. den 11:e dagen innan beräknad förlossning.

Hur mycket får man med graviditetspenning?

Du får knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst delat med 365. För att räkna ut hur mycket du får kan du läsa på Försäkringskassans hemsida.

Det finns mera att läsa på Försäkringskassans hemsida. Du kan också skriva ut blankett på hemsidan.

Behöver du hjälp med att fylla i blanketten eller om du har andra frågor så kan du få svar av Försäkringskassan. Telefonnr. till deras kundcenter är

0771-524 524.


Hoppas informationen kan vara till nytta för nån./ Mongu