2017-04-23 15:58 #0 av: Safira73

Hur tolkar ni som fått sjukersättning efter 2008 lagen om ideellt arbete?
Det känns som FK inte kan skilja riktigt på ideellt arbete och fritidsaktivitet.
Jag "jobbar" fem timmar i veckan på ett gym, där jag som betalning får ett årskort på gymmet. Detta gör jag för att inte helt snöa in i min ensamhet.
Tränar också där regelbundet.
Utöver det så är jag även aktiv inom ett antal djurföreningar och hjälper då till där då och då gratis. Som man gör när man man är med där.
Då kommer frågan.
Enligt FK är det ok med mina fem dagar i veckan på gymmet och att träna aktivt där verkar vara ok.
Men skulle jag utöver de fem timmarna hjälpa till på t.ex en utställning eller hundtävling under den veckan så får jag inte lov enligt FK.
Det innebär att om jag t.ex. går på min klubbs hundtävling en helg. Så måste jag först säga nej till att stå på gymmet den veckan. Sen får jag bara hjälpa till i max fem timmar under helgen, för om jag hjälper till mer så kan jag mista min sjukersättning då jag då enligt FK är frisk nog att jobba!
Att man sen är mentalt eller fysiskt slut efter helgen och behöver vila, det räknas inte!
Jag tycker personligen att denna regel (om den är korrekt) är helt uppåt väggarna!
Visst på gymmet "jobbar jag" men får fortfarande ingen lön. Kan dock acceptera det som ett jobb. Men om jag hjälper till då och då över en helg så anser inte jag att det ska påverka min sjukersättning!
Problemet är att veta vad som räknas som ideellt arbete och vad som anses som fritidssysselsättning.
Fritidssysselsättning är ju enligt mig sådant som även personer med arbete orkar och gör på sin lediga tid. Såsom hjälpa till på sin lokala klubb eller fixa en utställning.
Vad anser ni vara skillnaden mellan fritidssysselsättning och ideellt arbete?
Hur tolkar ni kravet på max fem timmar i veckan?
De som fick sjukersättning före 2008 har andra regler.
Hittade denna länk om just en liknande fråga...
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/ideellt-arbete-med-sjukersattning_GZ12466